• FOGLALJON IDŐPONTOT!
  •   06-20-229-1616
  •   peter@juhaszcsvila.com

Hasznos információk a házassági-, élettársi vagyonjogi szerződésről

Az élettársi vagyonjogi szerződésre is a házassági szerződésre vonatkozó lenti feltételek és információk vonatkoznak. Ahol eltér az élettársi szerződés, ott ezt jelezzük.

FOGLALJON IDŐPONTOT!

  • 06 30-123-4567
  • peter@juhaszcsvila.com

Házassági szerződés érvényességéhez szükséges ügyvédi ellenjegyzés.

Ez azt jelenti, hogy ha a házastársak, vagy házasulni készülők maguk, vagy akár tanúk által is aláírt szerződésben rendelkeznek házastársi vagyoni viszonyaikról, akkor az érvénytelen lesz. Vagyis ügyvédi közreműködés nélkül nem lehet házassági szerződést kötni.

A házassági szerződést lehet módosítani és fel is lehet bontani.

A házastársak közös akarattal bármikor módosíthatják, vagy meg is szüntethetik. Az már másik kérdés, hogy ezt nem minden esetben könnyű elérni. A házassági szerződés módosításában is ügyvédnek kell közreműködni, mivel a házassági szerződés módosítása is csak ügyvédi által ellenjegyezve érvényes szerződés.

A házassági szerződésben nem lehet vagyoni kérdéseken kívül egyéb családi ügyeket rendezni (pl. szülői felügyeleti jog, vagy gyerekelhelyezés kérdése válás esetén).

Kivétel a lakáshasználat. A házasulók vagy a házastársak a házastársi közös lakás használatát a házasság felbontása vagy az életközösség megszűnése esetére előzetesen házassági szerződéssel rendezhetik.

A házassági szerződésben végrendelkezni is lehet.

Amennyiben házassági vagyonjogi szerződésben bármelyik házastársa halála esetére is rendelkezéseket fogalma meg, akkor a házassági szerződés egyben közös végrendelet is lesz, amennyiben a szerződés megfelel a közös végrendelet egyéb szigorú feltételeinek.

A házassági szerződést nem kötelező közjegyzői nyilvántartásba vetetni, de hasznos lehet.

A házassági szerződés közjegyzői nyilvántartásba vétel nélkül is érvényes, ha a szerződést ügyvéd ellenjegyzi. Azonban ha a szerződést közjegyzői nyilvántartásba is veszik, akkor harmadik személyek (pl. üzlettársak, hitelezők, stb.) nem hivatkozhatnak arra, hogy nem tudtak a házassági szerződés tényéről.

A közjegyzői nyilvántartásba vett házassági szerződés tartalma nem nyilvános.

A házassági szerződések közjegyzői nyilvántartásába csak jogos érdek igazolása mellett lehet betekinteni. Jogos érdek igazolása esetén a házassági szerződés tényére és a szerződés tartalmára is kérhető tájékoztatás.